glasvezel header glasvezel header

Over glasvezel

Wat is glasvezel?

glasvezel splicenGlasvezel is een haardunne vezel van zeer helder glas die lichtsignalen over grote afstanden kan transporteren. Daarbij maakt het licht in de vezel een minieme hoek met de buitenkant van de vezel. Dit zorgt voor een voortdurende reflectie binnen in de vezel.

Glasvezel heeft de toekomst?

Duidelijk is dat de bestaande koper verbindingen (ADSL/Coax) inmiddels hun maximale doorvoercapaciteit hebben bereikt en technisch en economisch aan het einde van hun levenscyclus zitten. Dit moment is bij glasvezel nog lang niet in zicht. Sterker NOG, glasvezel staat aan het begin van deze cyclus en zal de standaard gaan worden voor dataverkeer in de komende decennia. Glasvezelverbindingen kunnen revolutionaire snelheden tot 1Gbps up- en downstream realiseren. Ook de kwaliteit van glasvezeldiensten is vele malen hoger dan bij huidige technologie├źn.

Het belang van een glasvezel infrastructuur wordt daarmee elke dag groter en zal in de toekomst voor bedrijven daarom van groot belang zijn om mee te gaan in toekomstige ICT voorzieningen. Meer dan genoeg reden om als ondernemer deze ontwikkeling serieus te overwegen en te kijken wat deze voor uw organisatie aan voordelen biedt. IGB heeft de kennis en expertise om u in dit traject optimaal bij te staan.

Exploitatie van het glasvezelnetwerk

Een van de hoofddoelstellingen bij de exploitatie van een glasvezelnetwerk is een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van het netwerk. Dit in combinatie met een vermindering van de kosten voor alle aangesloten bedrijven. Daarbij is het cruciaal dat het netwerk een open karakter heeft. Dit betekent dat partijen onvoorwaardelijk en onder dezelfde condities hun diensten moeten kunnen aanbieden. De meeste providers leveren hun diensten tegenwoordig goedkoper via glasvezel, wat als bijkomend voordeel heeft dat U niet wordt verplicht om van provider te wisselen.

Wat betekent glasvezel voor u?

Het voordeel van het gezamenlijk gebruik van glasvezel komt op veel plaatsten tot uitdrukking. Hoewel het voor iedere ondernemer anders is, kunnen zaken als telecommunicatie, email en internet, data warehousing, cloud computing, data serving en facility management (monitoring gebouwen) en thuis- en/of op afstand werken zeer interessante kostenbesparingen tot gevolg hebben. Te denken valt dan aan onderlinge telefoonkosten (IP Telefonie), gezamenlijke inkoop van hardware en kosten voor ICT. Door de aanleg van een glasvezel netwerk is het ook relatief eenvoudig om geavanceerde camerabeveiliging op de bedrijventerreinen aan te leggen.

De totale kostenvoordelen kunnen dan al snel oplopen tot 20 tot 50% van de verbruikskosten. Deze getallen zijn gebaseerd op vergelijkbare resultaten die elders zijn behaald. Bovendien krijgen ondernemers een netwerkaansluiting op het glasvezelnetwerk die automatisch vele nieuwe mogelijkheden biedt met het oog op toekomstige nieuwe producten en diensten.

Ook kan het aansluiten van uw eigen beveiligingssysteem (inbraak, alarm, camera's) een stuk goedkoper wanneer dit collectief wordt aangepakt. Hier gelden ook weer interessante schaalvoordelen voor alle aangesloten bedrijven. De revenuen van de samenwerking en de kostenvoordelen zullen zoveel mogelijk worden aangewend om de kwaliteit van het ondernemersklimaat op het bedrijventerreinen verder te optimaliseren. Te denken valt dan aan een gezamenlijk inkoopproject of een stuk extra investering in infrastructuur of beveiliging.